top of page

Om alles vlot te laten verlopen zijn er enkele huisregels die schoonheidsinstituut Linsay in acht neemt.

 

Het maken van een afspraak:

Om lange wachttijden te vermijden, vragen we om je afspraken tijdig in te plannen.

Omdat we iedereen proberen te behandelen binnen de afgesproken tijd, vragen we je om tijdig op de afspraak te verschijnen. Als je toch later gaat zijn, gelieve dan op tijd te verwittigen (ten laatste 10 minuten op voorhand).

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de huisregels.
 

 

Te laat komen:

De gereserveerde tijd wordt speciaal voor U vrij gehouden en andere cliënten moeten teleurgesteld worden. Mocht u dus te laat op uw afspraak zijn dan gaat deze tijd helaas van de behandelingsduur af. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel aangerekend.

In het geval U te laat bent is het ter beoordeling van de schoonheidsspecialiste of de behandeling nog wel door kan gaan. Indien de behandeling geannuleerd moet worden, worden de kosten voor een volledige behandeling wel berekend.

Verhindering of annulering van de afspraak:

U kunt uw afspraak tot 24 uur voor de behandeling kosteloos verschuiven of annuleren zodat de gereserveerde tijd kan worden ingeboekt voor een andere cliënt.

Indien U de verzorging binnen de 24u annuleert, wordt het ganse bedrag in rekening gebracht.

 

Houdt U er a.u.b. rekening mee dat als U een afspraak op maandag heeft en U wilt deze annuleren, U dit uiterlijk zaterdag dient te melden!

Dit kan via telefoon/voicemail/ email/sms/whatsapp!

Gelieve hiervoor tijdens onze openingsuren te bellen.

 

Hygiëne:

Ik ga zorgvuldig met de hygiëne en veiligheid om. Om het verspreiden van bacteriën en schimmels te voorkomen worden alle instrumenten in het ultrasoon reinigingsapparaat en heteluchtsterilisator schoongemaakt.

Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. Wanneer dit niet gebeurt behoud ik het recht om cliënten te weigeren waarvan de persoonlijke hygiene de wensen overlaat. 
Vb: Bij ontharingen van intieme zones vraag ik u om opgefrist naar de salon te komen.

 

Algemeen:

De lichaamsbehandelingen zijn strikt van niet-erotische aard. Op eventuele directe of indirecte verzoeken wordt dan ook niet ingegaan en wordt u de toegang tot de salon ontzegt, het volledige bedrag van de behandeling wordt in rekening gebracht. Hierbij zal er ook een klacht bij de politie volgen.

 

Betaling:

Betalingen gebeuren uitsluitend cash of met bancontact via de app op de smartphone en meteen na afloop van de behandeling. Producten worden pas meegegeven indien het volledige bedrag betaald is.

 

Klachten of ontevreden:

Ik doe er alles aan om een goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden, maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. In dat geval stel ik het zeer op prijs dat u contact met mij opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Indien u een opmerking heeft over een verzorging of een andere vraag, gelieve dit te melden. Opmerkingen worden nauwkeurig geëvalueerd. Deze worden op een discrete manier behandeld.

Wanneer u tevreden bent, horen wij dat ook graag. Dit is een extra motivatie. 

 

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 1 jaar en is niet in geld terugbetaalbaar en niet cumuleerbaar met andere acties en promoties.

Op de dag van de behandeling dient u uiteraard de bon mee te brengen. Vergeet U deze echter dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Indien U de cadeaubon op een later tijdstip (binnen 1 week) binnenbrengt, dan krijgt U het betaalde bedrag terug.

Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed.

Bij het niet opdagen voor een behandeling met een cadeaubon wordt de bon geannuleerd.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. De cadeaubon is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.

 

PRIVACYVERKLARING

 

Bescherming van persoonsgegevens

Schoonheidsinstituut Linsay hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.  

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze  privacyverklaring staat beschreven hoe schoonheidsinstituut Linsay omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

 

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website of andere verstrekt, worden verwerkt door Schoonheidsinstituut Linsay, Dorpstraat 14, 2640 Mortsel, BE0882.149.573 . Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Schoonheidsinstituut Puur verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. 

 

Doorgifte aan derden

Schoonheidsinstituut Linsay geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. De machtigingen die we hiervoor  kregen kan je op onderaan deze pagina raadplegen.

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons steeds gewoon een e-mail sturen.

 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Schoonheidsinstituut Linsay herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak.  Schoonheidsinstituut Linsay geeft deze gegevens niet door aan  andere organisaties.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze  informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

bottom of page